• slider

Thông tắc cống tại phố Tăng Bạt Hổ

Tăng Bạt Hổ được đặt tên cho một đường phố ở phía Đông Nam thành Hà Nội, từ sau cách mạng tháng Tám. Tăng Bạt Hổ (1850-1906) tên thật là Tăng Doãn Văn. Ông tham gia lực lượng chống Pháp của Trần Xuân Soạn đóng ở Bắc kỳ, được Tôn Thất Thuyết cử về Bình Định làm Cai cơ chỉ huy đội binh đóng ở đồn An Dũ (Bồng Sơn). Năm Ất Dậu – 1885, ...

Tăng Bạt Hổ được đặt tên cho một đường phố ở phía Đông Nam thành Hà Nội, từ sau cách mạng tháng Tám. Tăng Bạt Hổ (1850-1906) tên thật là Tăng Doãn Văn. Ông tham gia lực lượng chống Pháp của Trần Xuân Soạn đóng ở Bắc kỳ, được Tôn Thất Thuyết cử về Bình Định làm Cai cơ chỉ huy đội binh đóng ở đồn An Dũ (Bồng Sơn). Năm Ất Dậu – 1885, ông tham gia phong trào Cần Vương được Mai Xuân Thưởng phong chức Tổng trấn. Tháng 2-1886 (Bính Tuất), ông được Mai Xuân Thưởng cử ra Quảng Ngãi phối hợp với nghĩa quân địa phương tiến đánh đồn Thanh Thủy (tây nam Quảng Ngãi).

>> http://thongcongnghetquan8.com/news/thong-tac-cong-tai-xa-lien-mac.html

Thông nghẹt cống

Hút bể phốt tại phố Tăng Bạt Hổ

 

 

 

Hút hầm cầu giá rẻ