• slider

Thông tắc cống tại đường Phương Canh

Phương Canh là tên cổ của xã Xuân Phương gồm 3 thôn Hoè Thị, Thị Cấm, Ngọc Mạch thuộc phủ Hoài Đức, Hà Đông, sau thêm thôn Tu Hoàng, 1961 nhập vào huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hoè Thị có nghề rèn nổi tiếng. Đặc sản có cam Canh mỏng vỏ, vị ngọt mát. Thông tắc cống tại đường Phương Canh  Khi Quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Dịch vụ chúng tôi ...

Phương Canh là tên cổ của xã Xuân Phương gồm 3 thôn Hoè Thị, Thị Cấm, Ngọc Mạch thuộc phủ Hoài Đức, Hà Đông, sau thêm thôn Tu Hoàng, 1961 nhập vào huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hoè Thị có nghề rèn nổi tiếng. Đặc sản có cam Canh mỏng vỏ, vị ngọt mát.

Thông nghẹt cống

Thông tắc cống tại đường Phương Canh

>> http://thongcongnghetquan8.com/news/thong-tac-cong-tai-phuong-tan-mai.html

Hút hầm cầu giá rẻ